Wizaulizacja budynku

Zakres usług

 • Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Projekty budynków usługowych
 • Projekty budynków biurowych
 • Projekty budynków o charakterze przemysłowym (hale produkcyjne i magazynowe)
 • Projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • Adaptacje projektów typowych
 • Operaty wodnoprawne
 • Projekty budynków gospodarczych, garażowych, wiat
 • Przebudowy i modernizacje wszelkich budynków i budowli
 • Termomodernizacje istniejących budynków
 • Zagospodarowania terenu i małej architektury (np. place zabaw, boiska szkolne)
 • Sporządzanie przedmiarów i dokumentacji kosztorysowej
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej
 • Audyty energetyczne
 • Sprawowanie funkcji kierownika budowy
 • Odbiory budynków
 • Ekspertyzy techniczne, oceny stanu technicznego
 • Pozyskujemy wszelkie uzgodnienia, dokumenty formalne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę