Projektowanie architektura krajobrazu

Proces projektowania

Etap 1: Wizja lokalna

Wizyta w miejscu przyszłej inwestycji.

Podczas pierwszego spotkania na działce będziemy mogli zapoznać się z Państwa oczekiwaniami i sugestiami, jak również obejrzeć teren, który będzie objęty projektem.

 

Podczas pierwszego spotkania konieczna będzie konsultacja w oparciu o aktualną mapę (podkład geodezyjny etc.), dobrze zatem jeśli dysponujecie Państwo takim materiałem – w razie braku odpowiednich podkładów prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ich zapewnienia.

 

Na miejscu planowanej inwestycji będziemy mogli dokonać szczegółowych pomiarów, nanieść na plan sytuacyjny obiekty istniejące, wykonać w razie potrzeb inwentaryzację roślinną.

 

Podczas pierwszego spotkania przeprowadzamy dokładny i szczegółowy wywiad w sposób, który pozwoli nam jak najdokładniej poznać Państwa oczekiwania co do planowanego założenia.

Etap 2: Projekt Koncepcyjny

Projekt koncepcyjny powstaje w oparciu o wcześniejszą rozmowę z Klientem. Po akceptacji koncepcji, przystępujemy do opracowania projektu wykonawczego.

 

Projekt koncepcyjny – skład opracowania:

 1. Rzut z góry, wersja plastyczna, kolorowa (na planszy), na ogół 2;
 2. Wykaz drzew, krzewów oraz bylin. Wykaz nie zawiera zestawień ilościowych, jest jedynie rzutem poglądowym w celu przedstawienia ogólnych założeń takich jak zagospodarowanie terenu i rozplanowanie głównych funkcji w ogrodzie;
 3. Trzy spotkania w tym:
  -jedno (pierwsze) – wizja lokalna na terenie działki,
  -dwa w biurze.
 4. Przykładowe fotografie ogrodów, przygotowanie inspiracji do Państwa inwestycji.

Etap 3: Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy

Uzależniony jest od ilości i stopnia dokładności projektowanych elementów.

 

W zależności od wcześniejszych ustaleń, projekt końcowy zawiera:

 • rzut – wykonany po wcześniejszej konsultacji, akceptacji koncepcji i zgodny z Państwa życzeniami (wraz ze wszystkimi detalami, jak np. skalniak, oczko wodne, plac wypoczynkowy itp),
 • wizualizacje ogrodu widokiem z różnych płaszczyzn,
 • spis roślinności wraz z zestawieniem ilościowym i rozstawą sadzenia (plansza  + zestawienie tabelaryczne),
 • zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na oddzielnych opracowaniach:
  – propozycję oświetlenia,
  – propozycję nawierzchni,
  – propozycję elementów małej architektury
  – propozycję systemu nawodnienia (system nawodnienia po wcześniejszych konsultacjach z wykonawcą),
 • opis roślin użytych w projekcie (wysokość, termin i kolor kwitnienia)
 • kalendarz pielęgnacji wraz z uwagami na temat pielęgnacji roślin znajdujących się  w projekcie (usługa dodatkowa),
 • kosztorys – na życzenie (usługa dodatkowa)