Oferta szkoleniowa zdjęcie

Oferta szkoleniowa

Projektujemy i realizujemy szkolenia na zamówienie klienta.

Nasza oferta kursów i szkoleń jest dostosowana do potrzeb jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji, takich jak urzędy gminne, ośrodki pomocy społecznej, zespoły interdyscyplinarne w urzędach miast i gmin, powiatowe urzędy pracy, zespoły szkolno-przedszkolne oraz szkoły i przedszkola.

Szkolenie z obsługi transportu zwierząt - licencja dla kierowców i osób związanych z transportem

Cel szkolenia

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami oraz zasadami postępowania przy organizacji transportu zwierząt.

Co jest omawiane na kursie?

 • krajowe i unijne przepisy dotyczące przewozu zwierząt,
 • kwestie związane z planowaniem trasy,
 • wymaganą dokumentację podczas transportu,
 • inne istotne aspekty związane z przewozem zwierząt.

 

Czas trwania

Szkolenie na konwojenta do transportu zwierząt trwa jeden dzień i obejmuje 6-godzinne zajęcia, w tym egzamin końcowy.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy i podmiotach szkolących uczniów i młodocianych

Cel szkolenia

Przygotowanie pedagogiczne i doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy, a także profesjonalnego kierowania zespołami pracowniczymi

Wymogi formalne

 • Ukończone 18 lat
 • Tytuł mistrza w zawodzie lub świadectwo dojrzałości technikum lub świadectwo dojrzałości liceum zawodowego, lub świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, lub dyplom ukończenia studiów wyższych)

Forma prowadzenia zajęć

Zajęcia teoretyczne:

 • Prezentacje multimedialne, wykład, dyskusja, zajęcia psychologiczne, metodyczne

Zajęcia praktyczne:

 • Praktyka metodyczna realizowana w zakładzie prowadzącym przygotowanie zawodowe

Kurs opiekunki osób starszych

Cel szkolenia

Doskonalenie i zdobywanie nowych umiejętności pomocnych w sprawowaniu opieki domowej z zachowaniem czystości i estetyki otoczenia, organizowaniu własnego miejsca pracy

Wymogi formalne

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie podstawowe (gimnazjum)
 • Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku opiekunki

Forma prowadzenia zajęć

Zajęcia teoretyczne

 • Prezentacje multimedialne, wykład, dyskusja

Zajęcia praktyczne

 • Ćwiczenia, scenki sytuacyjne

Kurs opiekunki dziecięcej

Cel szkolenia

Doskonalenie i zdobywanie nowych umiejętności pomocnych w podejmowaniu działań opiekuńczych i orientacyjnych, wyrównywaniu deficytów rozwojowych dzieci

Wymogi formalne

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie podstawowe (gimnazjum)
 • Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku opiekunki

Forma prowadzenia zajęć

Zajęcia teoretyczne

 • Prezentacje multimedialne, wykład, dyskusja

Zajęcia praktyczne

Ćwiczenia, scenki sytuacyjne

Szkolenie okresowe BHP pracowników administracyjno-biurowych

Cel szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu: oceny zagrożeń w pracy, metod ochrony przed zagrożeniami zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

Wymogi formalne

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie podstawowe (gimnazjum)

Forma prowadzenia zajęć

Zajęcia teoretyczne:

 • Prezentacje multimedialne, wykład, dyskusja

 

Administratorem Danych Osobowych jest Anetta Pełka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anetta Pełka – PPHU „BAPEX”, ul. Wrzosowa 7, 98-330 Pajęczno. Podanie danych jest dobrowolne. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprostowania danych, możliwość przeniesienia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W razie stwierdzenia naruszeń ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.